English Việt Nam
Số lượt truy cập: 314444
Số người đang online: 2
Support
0912612532
TIN CÔNG NGHỆ
1383798970.0417_GPS S65.jpg Tổng quan về hệ thống GPS 1 tần 12 kênh - South S65 (11:36 07/11/2013)

Hệ thống gps 1 tần 12 kênh – SOUTH GPS S65 thuộc dòng Hệ thống gps chuyên dụng trong công tác đo đạc, khảo sát, xây dựng lưới tọa độ, địa chính, xây dựng công trình…

1383449932.066_Galileo va Beidou p3.jpg Chất lượng tín hiệu của hệ thống GALILEO và BEIDOU (Phần cuối) (10:38 03/11/2013)

 Phần dưới đây chúng tôi sẽ phân tích chọn lọc các kết quả đo tính thu được từ hai hệ thống GNSS mới là Galileo của Cộng đồng Châu Âu và BeiDou của Trung Quốc....

1383449793.831_Galileo va Beidou p3.jpg Chất lượng tín hiệu của hệ thống GALILEO và BEIDOU (Phần 3) (10:36 03/11/2013)

 Để có thể đáp ứng những yêu cầu rất cao về độ chính xác, việc định chuẩn toàn diện tất cả các hợp phần riêng cấu thành nên hệ thống đo phải được thực hiện đầy đủ....

1383449592.181_Galileo va Beidou p2.jpg Chất lượng tín hiệu của hệ thống GALILEO và BEIDOU (Phần 2) (10:33 03/11/2013)

Các ứng dụng định vị và dẫn đường trong tương lai khai thác từ những hệ thống GNSS mới công bố và chương trình hiện đại hoá các hệ thống GNSS hiện hữu...

1383449319.5735_Galileo va Beidou p1.jpg Chất lượng tín hiệu của hệ thống GALILEO và BEIDOU (Phần 1) (10:28 03/11/2013)

Các ứng dụng định vị và dẫn đường trong tương lai khai thác từ những hệ thống GNSS mới công bố và chương trình hiện đại hoá các hệ thống GNSS hiện hữu....

1383141752.7198_Lighthouse.jpg Công nghệ RTK (21:02 30/10/2013)

 Công nghệ đo động RTK (Real Time Kinematic)

1363462389.3145_Cong nghe GIS.jpg Công nghệ GIS (02:33 17/03/2013)

 Công nghệ GIS (Geographic Information System)

1363462363.1244_Cong nghe VTham.jpg Công nghệ Viễn thám RS (02:32 17/03/2013)

 Công nghệ Viễn thám RS (Remote Sensing)

1363462324.5375_Cong nghe GPS.jpg Công nghệ GPS (02:32 17/03/2013)

 Công nghệ GPS (Global Positioning System)

1363454009.4633_Cong nghe do sau.jpg Công nghệ đo sâu (00:13 17/03/2013)

 Công nghệ đo sâu (Bathymetric)