English Việt Nam
Số lượt truy cập: 314461
Số người đang online: 1
Support
0912612532
NĂNG LỰC VỀ THIẾT BỊ (20:47 04/04/2015)

 

STT TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ SỐ LƯỢNG HÌNH ẢNH

1

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-102N

Topcon/Nhật Bản

04

2

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT- 2007F

 Topcon/Nhật Bản

 02

 

 3

 Máy toàn đạc điện tử Topcon  GTS - 229

 Topcon/Nhật Bản

 01

 

 4

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS - 233N

 Topcon/Nhật Bản

 02

 

5

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N

 Topcon/Nhật Bản

04

  

6

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-236N

 Topcon/Nhật Bản

 02

  

7

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS -237F

 Topcon/Nhật Bản

 02

8

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-601

 Topcon/Nhật Bản

 01

 

 9

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-3005WF

 Topcon/Nhật Bản

 04

10

 Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-7001

 Topcon/Nhật Bản

 01

 11

 Máy toàn đạc điện tử NIkon NTS-505C

 Nikon/Nhật Bản

 01

 

12

 Máy toàn đạc điện tử Focus

 Nikon/Nhật Bản

01

 13

 Máy toàn đạc điện tử NIkon DTM-332

 Nikon/Nhật Bản

 03

14

 Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 352

 Nikon/Nhật Bản

04

 

 15

 Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-362

 Nikon/Nhật Bản

 02

 

 16

 Máy toàn đạc điện tử Ruider RTS-822A

 Ruider/Trung Quốc

15

 

 17

 Máy toàn đạc điện tử Ruider RTS-822

 Ruider/Trung Quốc

 01

 

 18

 Máy toàn đạc điện tử TCR407

 Leica/Thụy Sỹ

 02

 

 19

 Máy toàn đạc điện tử TCR405

 Leica/Thụy Sỹ

 02

 

 20

 Máy toàn đạc điện tử TCR705

 Leica/Thụy Sỹ

 02

 

21

 Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set 500

 Sokkia/Nhật Bản

01

 

22

 Máy toàn đạc điện tử Sokkia Set 510

 Sokkia/Nhật Bản

01

 

23

 Máy chiếu thiên đỉnh

 Ruide/Trung Quốc

01

 

 24

 Máy thủy chuẩn Ni-007

 Đức

 01

 

25

 Máy thủy chuẩn tự động NAK2

Leica/Thụy sỹ

02

26

 Máy thủy chuẩn tự động NA2 đo với mia inva

Leica/Thụy sỹ

02

 

27

 Máy thủy chuẩn tự động Topcon AT-G6

 Topcon/Nhật Bản

 03

  

28

 Máy thủy chuẩn tự động Topcon AT-G6

 Topcon/Nhật Bản

 03

  

29

 Máy thủy chuẩn tự động Topcon AT-B4

 Topcon/Nhật Bản

 03

  

 

30

Máy thủy chuẩn tự động Sokkia C32

Sokkia/ Nhật Bản

08

 

 

31

Máy thủy chuẩn điện tử NA24 

Leica/ Thụy Sỹ

02

 

 

32

Máy thủy chuẩn WILD NA2000

Laica/ Thụy Sỹ

01

 

 

33

Máy thủy chuẩn tự động Pentax-128

Pentax/ Nhật Bản

02

 

 

34

 Máy quét tia Laser

Trung Quốc

 

02

 

 

35

Máy định vị vệ tinh cầm tay GPS72

Garmin/Mỹ

06

 

 

36

Máy định vị vệ tinh toàn cầu GPS SOUTH-S65

Trung Quốc

08

 

 

37

Máy định vị vệ tinh toàn cầu GPS HUACE-X20

Trung Quốc

14

 

 

38

 May khoan XY-1

 Trung Quốc

01

 

 

39

 Máy định vị vệ tinh toàn cầu hai tần RTK

 Trung quốc

16