English Việt Nam
Số lượt truy cập: 314450
Số người đang online: 1
Support
0912612532
KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG
1394192093.1_Inclinometer.jpg KINH NGHIỆM QUAN TRẮC (05:32 08/12/2014)

Các hợp đồng quan trắc biến dạng, quan trắc địa kỹ thuật tiêu biểu 2009-2015

1363355017.0623_Dodac4.jpg KINH NGHIỆM ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH (16:27 21/10/2014)

 Kinh nghiệm đo đạc công trình

1363354934.403_Dodac.jpg KINH NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH (14:03 21/10/2014)

 Các hợp đồng khảo sát địa hình 

1394192802.29_1 copy.jpg KINH NGHIỆM THIẾT KẾ XÂY DỰNG (18:46 07/03/2014)

Các hợp đồng được ký năm 2009-2013

1363355064.3232_Diachat1.jpg KINH NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT (20:44 15/03/2013)

Các hợp đồng khảo sát địa chất công trình được ký kết