English Việt Nam
Số lượt truy cập: 314465
Số người đang online: 1
Support
0912612532
QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT
1428152945.19_Quan_Trac_lun_sau.jpg QUAN TRẮC LÚN THEO CHIỀU SÂU - EXTENSOMETER (11:01 05/04/2015)

Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ được sử dụng để quan trắc độ lún của các lớp đất yếu trong địa tầng khi xử lý nền hoặc trong quá trình xây dựng các kết cấu cơ sở hạ tầng.

1428153979.86_Quan_Trac_lun_mat.jpg QUAN TRẮC LÚN MẶT ĐẤT NỀN (11:00 05/04/2015)

Bàn đo lún được sử dụng để đo độ lún tổng cộng của công trình nhằm kiểm tra độ lún, tốc độ lún để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ngoài ra, độ lún còn được dung để phân tích xác định mức độ cố kết của đất nền, xác định độ lún lệch…

1428148062.53_water_level_meter.png QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM - WATER LEVEL (11:00 05/04/2015)

 Giếng quan trắc nước ngầm được sử dụng để theo dõi mực nước ngầm trong một lớp đất nào đó của địa tầng.

 

1428147346.32_Piezometer.jpg QUAN TRẮC ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG - PIEZOMETER (10:59 05/04/2015)

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng được dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng tại các vị trí cần thiết trong địa tầng theo yêu cầu của thiết kế. Các số liệu áp lực nước lỗ rỗng phục vụ cho việc phân tích ngược trong quan trắc lún xử lý nền, thi công tầng hầm, tính toán tường chắn ….

1428147187.36_Inclinometer-geokon.jpg QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NGANG - INCLINOMETER (10:59 05/04/2015)

Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ được sử dụng để quan trắc độ lún của các lớp đất yếu trong địa tầng khi xử lý nền hoặc trong quá trình xây dựng các kết cấu cơ sở hạ tầng.